Thông tin phim

Giao Châu Truyện

Giao Châu Truyện

Legend Of The Naga Pearls
Giao Châu Truyện, Legend Of The Naga Pearls 2017 Phim Legend Of The Naga Pearls - Giao Châu Truyện kể về hành trình kỳ lạ của tên trộm thông minh, nữ bộ khoái có trách nhiệm và vị hoàng tử thơ ngây.

Bình Luận