Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng xemlaco.net

I. Đối tượng áp dụng
Thỏa thuận này được áp dụng đối với người tham gia mạng xã hội xemlaco.net có hay không có đăng ký và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội
II. Mục đích của Thỏa thuận
Thỏa thuận này đưa ra những nguyên tắc chung cho các bên khi tham gia vào mạng xã hội xemlaco.net nhằm điều chỉnh các hành vi của từng bên, đảm bảo mỗi bên đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ hoạt động của mạng xã hội xemlaco.net. 
xemlaco.net hướng tới là cổng thông tin giải trí với các video chất lượng cao và phong phú về thể loại (gọi tắt là “Nội dung”) được nhiều người cung cấp do đó, chỉ cần các Nội dung không vi phạm các quy định của pháp luật cũng như các điều khoản của thỏa thuận sử dụng dưới đây, phù hợp với các chủ đề tại các chuyên mục mà xemlaco.net đưa ra, Bạn có thể lựa chọn đăng tải, chia sẻ bất kỳ video nào mình yêu thích. Bạn có thể upload hoặc xem video trên xemlaco.net theo các chủ đề sau đây: Tin tức, phim, thể thao, giải trí, công nghệ, đẹp, đời sống, nhạc, game, clip hot. 

Bình luận

Bài liên quan

Báo cáo vi phạm bản quyền

Báo cáo vi phạm bản quyền

ADMIN

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung, tài liệu, hoặc các tài liệu khác được phát hành thông qua Website xemlaco.net , bao gồm ...

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

ADMIN

Điều khoản sử dụng xemlaco.net

I. Đối tượng áp dụng
Thỏa thuận này được áp dụng đối với người tham gia mạng xã ...