Category: Phim hay

Phim hay là Phim điện ảnh hay phim lẻ, phim nhựa, phim chiếu rạp trong ngành điện ảnh hay kỹ thuật số, chiếu tại các rạp chiếu phim, …Được công chúng đón nhận nhiều. Có ý nghĩa ở một lĩnh vực nào đó.