Category: Sức khỏe

Sức khỏe là một trong những trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần của con người. Không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay mất cân bằng trạng thái tự nhiên.